ένα μουσικό blog που απευθύνεται κυρίως στον ποντιακό πληθυσμό αλλά και σε όποιον αγαπάει την ποντιακή μουσικη παραδοση. ένα blog με στιχους από ποντιακά τραγούδια

Χοροντέας και οκνέας

την παντρειαν ξάι κ' ενουντσες
κριμαν κ' ετον σ' εσεν
χοροντεα ειπες θελω
και για την δουλειαν μ' εν.

τα αμπαρεατ' κ' ειν γοματα
το κελαρν ατ' εν μισον
η κοιλια κι γομούται
κι χορευ και τρομαχτον.

εσυ κ' εσνε μαθεμεντσα
ολεας με το παραπαν
κρεατα και γαβουρμαδας
ατωρα μαλλες και ταν.

τα αμπερεατ' .....

τεμιρτσης και χοροντεας
σο μεΐταν και σο αμων'
ους την Σάββαν σην δουλειαν
την Κερεκην τρομαχτον.

τα αμπαρεατ' ....

γαμπρε ελα σην δουλειαν
ντο τεμον και ντο τεσον
φαζομε σε και κοσαρα
κι από πισ' το φουστουρο.

τα αμπαρεατ'....

No Response to "Χοροντέας και οκνέας"

home | about me |contact| σχετικά | η λυρα του πόντου | χοροί | ποντιακή διάλεκτος | γενοκτονία | ανακοινώσεις

------------------------------------------------------------------

last update: 30/07/2010