ένα μουσικό blog που απευθύνεται κυρίως στον ποντιακό πληθυσμό αλλά και σε όποιον αγαπάει την ποντιακή μουσικη παραδοση. ένα blog με στιχους από ποντιακά τραγούδια

Παίζ' η λύρα τραγωδώ

Παίζ' η λυρα τραγωδώ, τραγωδω, τραγωδω
για τ' αρνοπομ' π' αγαπω
Εφυεν και μερ' επιεν το πουλιμ' , το γιαβριμ'
και τεμον η ψυν ελύεν.

Εχω αγιατρευτον γεραν
και κι λεγ' ατο καναν,
αν κι κλωσκεται τ' αρνιμ'
θα τελειται η ζωημ',
αν κι κλωσκεται τ' αρνιμ'
θα τελειται η ζωημ'
εχω αγιατρευτον γεραν
και κι λεγ' ατο καναν.

Παιζ' η λυρα τραγωδω, τραγωδω, τραγωδω
και απ' απεσιμ' ασ πονω
τα παραποναμ' κι λεγω ούι αμαν ούι αμαν
και κρυφα μαναχος κλεγω.

Εχω αγιατρευτον γεραν.....

Παιζ' η λυρα τραγωδω, τραγωδω, τραγωδω
και τα δακρεαμ' κι κραττω
σα ποταμεα αν κυλυουν ούι αμαν ούι αμαν
που δαβενε θα φουρκυουν.

Εχω αγιατρευτον γεραν......από το καινουργιο cd του Σταύρου Σαββίδη
''και... μελεσσίδ' ... μελεσσιδόπον'''

No Response to "Παίζ' η λύρα τραγωδώ"

home | about me |contact| σχετικά | η λυρα του πόντου | χοροί | ποντιακή διάλεκτος | γενοκτονία | ανακοινώσεις

------------------------------------------------------------------

last update: 30/07/2010