ένα μουσικό blog που απευθύνεται κυρίως στον ποντιακό πληθυσμό αλλά και σε όποιον αγαπάει την ποντιακή μουσικη παραδοση. ένα blog με στιχους από ποντιακά τραγούδια

Έλα σα κρύα τα νερά

Ελα πουλοπο μ' με τεμεν
απεσ σα μανουσακια,
Ελα σα κρυα τα νερα
και σα πεγαδοματεα.

Αρ' ελα με τεμενα
κανειτε ντ' ενεμενα
εσεναν ενεμενα
αρ' ελα με τεμεν

Τ' αστρα κι ο φεγγον ελαψαν
ελαν ασ' ανταμουμεσ,
Ους το πρωιν εγω κι εσυ
ενταμαν να κοιμουμεσ'

Αρ' ελα με ....

Ελα σα κρυα τα νερα
πουλι μ' τα παγωμενα,
με τα δυο τα χεροπας
κλιστ' κα, ποτσον και εμένα.

Αρ' ελα με ...

Ελα τρυγωνα μ' με τεμεν
εσυ εισαι τεμονι,
Τον κοσμον ολιον αγοραζ'
το μπόϊς μαναχονι.

Αρ' ελα με...

Χερομυλα ειν' τ' οματεα σ'

Σιν χαμελετε σ' ερθα εγω
ν' αλεθω τα κοκκια μ'
ας διγωσε για αλεστικα
κορτσοπον την καρδια μ'.

Χερομυλα ειν' τ' οματεας
σιν χαμελετ' ντ' ελεγνε,
οντες τερουνε με αρνι μ'
το καρδοπο μ' αλεθνε.

Ας απομενω με τεσεν
και την βραδυν κοιμουμες
φιλωσε και φιλισμε αν,
και ενταμαν ν' αλευρουμες,

Χερομυλα ειν' ....

Αλλο κι κλωσκουμε σο σπιτ'
αδακα θα απομενω,
και τ' αλογο μ' ας παει ψοφα
σην αραπαν δεμενο.

Χερομυλα ειν' ....

home | about me |contact| σχετικά | η λυρα του πόντου | χοροί | ποντιακή διάλεκτος | γενοκτονία | ανακοινώσεις

------------------------------------------------------------------

last update: 30/07/2010