ένα μουσικό blog που απευθύνεται κυρίως στον ποντιακό πληθυσμό αλλά και σε όποιον αγαπάει την ποντιακή μουσικη παραδοση. ένα blog με στιχους από ποντιακά τραγούδια

Χερομυλα ειν' τ' οματεα σ'

Σιν χαμελετε σ' ερθα εγω
ν' αλεθω τα κοκκια μ'
ας διγωσε για αλεστικα
κορτσοπον την καρδια μ'.

Χερομυλα ειν' τ' οματεας
σιν χαμελετ' ντ' ελεγνε,
οντες τερουνε με αρνι μ'
το καρδοπο μ' αλεθνε.

Ας απομενω με τεσεν
και την βραδυν κοιμουμες
φιλωσε και φιλισμε αν,
και ενταμαν ν' αλευρουμες,

Χερομυλα ειν' ....

Αλλο κι κλωσκουμε σο σπιτ'
αδακα θα απομενω,
και τ' αλογο μ' ας παει ψοφα
σην αραπαν δεμενο.

Χερομυλα ειν' ....

No Response to "Χερομυλα ειν' τ' οματεα σ'"

home | about me |contact| σχετικά | η λυρα του πόντου | χοροί | ποντιακή διάλεκτος | γενοκτονία | ανακοινώσεις

------------------------------------------------------------------

last update: 30/07/2010