ένα μουσικό blog που απευθύνεται κυρίως στον ποντιακό πληθυσμό αλλά και σε όποιον αγαπάει την ποντιακή μουσικη παραδοση. ένα blog με στιχους από ποντιακά τραγούδια

καμένον καρδίαν

Εϊ σεβντα μ΄ εμολύες,
καρδία μ' εκολύες,
αέτς εγάπανες με,
εφέκες με και εφύες.

Εϊκειτε ψεύτε κόσμε,
θάνατος να μήν έτον,
άνθρωπος μ' εγέρανε,
πάντα νέος να έτον.

Εϊ καμένον καρδίαν,
να στερούσε καμίαν,
ασά πολλά τα ντέρτια,
τραγωδώ μίαν μίαν.

Εϊκειτε ψεύτε κόσμε.....

Εϊ μαύρεσα, μαύρεσα,
τα ντέρτια μ' άμον τεσάν,
αείκον σεβντάλουκ'
νε είδα, νε απάντεσα.

Εϊκειτε ψεύτε κόσμε.....

Έκαψες την καρδία μ',
λες για ποίον, για ποίον,
εθάρεσες θα πέρεις
απ΄εμένα καλλίον.

Εϊκειτε ψεύτε κόσμε.....


<--ακούστε το καμμάτι εδώ-->

No Response to "καμένον καρδίαν"

home | about me |contact| σχετικά | η λυρα του πόντου | χοροί | ποντιακή διάλεκτος | γενοκτονία | ανακοινώσεις

------------------------------------------------------------------

last update: 30/07/2010