ένα μουσικό blog που απευθύνεται κυρίως στον ποντιακό πληθυσμό αλλά και σε όποιον αγαπάει την ποντιακή μουσικη παραδοση. ένα blog με στιχους από ποντιακά τραγούδια

τρία μαχαίρια ξύμητα

Τρία μαχαίρια ξύμητα,
σην καρδία μ' καρφωμένα,
εβγάλτε και τερέστ' ατα,
πώς είναι ματωμένα.

Η ζιπούνατς' εχ' λογάδια,
παέι φέρ' νερόν και πλυν'ατο,
ασ' όλα τα πεγάδια.
Τ' ορταρόπατς' αρνομάλεα,
παέι φέρ' νερόν και πλυν' ατα,
ασ' όλα τα πεγάδια.

Η καρδία μ' εν γεραλήν,
αν κλαίγω θα ματούτε
και άμον τη λάμπας το γυαλίν,
απάν να κρούς τσακούτε.

Η ζιπούνατσ' εχ'.....No Response to "τρία μαχαίρια ξύμητα"

home | about me |contact| σχετικά | η λυρα του πόντου | χοροί | ποντιακή διάλεκτος | γενοκτονία | ανακοινώσεις

------------------------------------------------------------------

last update: 30/07/2010