ένα μουσικό blog που απευθύνεται κυρίως στον ποντιακό πληθυσμό αλλά και σε όποιον αγαπάει την ποντιακή μουσικη παραδοση. ένα blog με στιχους από ποντιακά τραγούδια

Τ' αρνοπο μ' αναμένω

Ρασια ντο συριζετε
ποτεμεα ντο βοατε
θα ερτε το μικρον
τ' αρνι μ'
και απε σας φογατε.

Ρασια σα ρασια
λασκουμε
σα καλυβοπα μενω
οθεν κεκα βραδιασκουμε
τ' αρνοπο μ' αναμενω.

Ρασια και ρασοκεφαλα
δωσ' τε τ' αρνι μ'
λαλιαν,
πεϊτε το αναμενα το
μ' οματεα σεβνταλια.


αφοι Ιωαννίδη

No Response to "Τ' αρνοπο μ' αναμένω"

home | about me |contact| σχετικά | η λυρα του πόντου | χοροί | ποντιακή διάλεκτος | γενοκτονία | ανακοινώσεις

------------------------------------------------------------------

last update: 30/07/2010